Tijdschrift Vochte nummer 93 verschenen.

Augustus 2017.

1 Woord vooraf.

2 De familie Berben.

9 Over het dagboek.

10 Dagboek van Willem Berben.

57 De militaire carrière van Willem Berben.

62 Ereleden en steunende leden.

64 Inhoud.

 

Tijdens de grote oorlog hield Majoor Willem Berben een dagboek bij.

Willem valt met de deur in huis in zijn dagboek. De mobilisatie wordt afgekondigd en het is een en al chaos. Niets lijkt in orde. Dan beschrijft Willem zijn eerste dagen in de verdedigingsgordel rond Antwerpen. Hij is daarbij bijzonder kritisch, sarcastisch zelfs, over de goede gang van zaken.
Na de val van Antwerpen volgt op 7 oktober een wanordelijke terugtocht richting kust en vandaar richting Calais in Frans Vlaanderen.
In zijn dagboek geeft hij maar een beperkte beschrijving van zijn activiteiten of van gebeurtenissen, het is meer een kritische blik op al wat misgaat.
Tegen het einde van het jaar 1914 is de opmars van de Duitsers tot staan gebracht. Het Belgisch leger houdt stand aan de IJzer. De vestingtroepen waartoe Willem Berben behoort, worden omgevormd tot een veldleger. Daarover schrijft hij nauwelijks iets in zijn dagboek. In zijn militair dossier wordt daar wat meer over verteld. Uit dat dossier blijkt ook dat zijn carrière al geruime tijd vóór de oorlog in het slop geraakt was. Zoals uit zijn kritische commentaar blijkt, was de oorlog nochtans een periode om carrière te maken. Maar hij walgt van politieke benoemingen en lobbyen om promotie te maken. Hij is een man van werken en inzet, niet van werken met de ellebogen. Hij haat papierwerk en bureaucratie. Dat zoiets nodig is om een complex systeem als het leger draaiende te houden, lijkt hij blijkbaar niet goed te begrijpen.
Af en toe verandert hij van job binnen het leger. Iedere keer werkt hij keihard om zijn taak te volbrengen. Geregeld botst hij daarbij op de bureaucratie van het systeem.
Doorheen zijn dagboek blijkt de bezorgdheid voor zijn naaste familie. Het sneuvelen van zijn zoon Albert sluit als het ware zijn dagboek af.

Tijdschrift Vochte nummer 92 verschenen.

April 2017

 

1 Voorwoord.

2 Buchenwald… waar mensen nummers werden.

9 De gemeenterekeningen van Vucht tijdens de Grote Oorlog.

17 De kruisweg van Vucht: 3e Statie.

22 Henri Conings, slachtoffer uit de Grote Oorlog.

30 De paardenlijkwagen van Vucht .

41 Vucht in de krant (11)

50 Dorpsnieuws

57 Vucht krijgt nieuwe inwoners !

58 Ereleden en steunende leden.

60 Inhoud.

 

Vochte doet mee aan erfgoeddag op 23 april 2017.

De gemeente Vucht beschikt over een historische paardenlijkwagen uit het jaar 1937 die nog in vrij goede staat is maar toch enige restauratie behoeft. Deze zal worden uitgevoerd door specialisten van het Karrenmuseum in Essen. Een van hun restaurateurs zal tijdens Erfgoeddag de uit te voeren restauratie toelichten. De lijkwagen zal die dag in de nabijheid van de kerk van Vucht opgesteld worden.

Tegelijk zal in de kerk een tentoonstelling met foto’s en andere attributen rond het funeraire gebeuren doorgaan en een kleine tentoonstelling in samenwerking met het dekenaat Maasmechelen rond het thema “Werk van barmhartigheid: Zorg voor de overledenen”.

Ook het nieuwe toekomstplan voor de Maasmechelse kerkgebouwen zal voorgesteld worden.

Tijdschrift Vochte nummer 91 verschenen.

December 2016.

 

1   Woord vooraf.

2   De kruisweg van Vucht : 2de statie.

14   Vucht in de krant.

23   Inventaris Arnold Lemmens.

36   Een vat vol verhalen : Theo Dexters.

44   175 Jaar kerk.

47   Huwelijksjubilarissen.

54   Geboren en getogen Vuchtse werd 100 !

56   Vuchtenaren en aanverwanten overleden in 2016.

58   Ereleden en steunende leden.

60   Inhoud

.

Tijdschrift Vochte: nummer 90 verschenen

September 2016.

1   Woord vooraf.voorpagina-vochte-90

2   De kruisweg van Vucht : 1ste statie

10   Uit oude oorlogskranten.

18   Het genereuze testament van Cornelia Claessens.

27   Vucht in de krant 9.

36   Schoolfoto 1933.

45   Wielertoeristenclub “De Collega’s”

61   Dorpsnieuws.

– de stoel in Vucht

– ballonvaart

– erfgoeddag

– nationale feestdag 21 juli

69   Steunende leden.

71   Vochte digitaal.

72   Inhoud.

Tijdschrift Vochte: nummer 89 verschenen

April 2016.

voorpagina-vochte-89

 

1       Woord vooraf.

2      Rituelen.

12    Enkele feiten uit de geschiedenis van de kerk.

17     “De Sintermeiskerk”.

46    Een geklasseerd orgel.

49    Herstellingen aan de oude kerk van vucht.

54    Weer een nieuwe kerk voor vucht?

59    Broederschappen in vucht.

62    Stichtingen en jaargetijden.

66    Ereleden.

68    Inhoud.

 

 

 

Programma erfgoeddag 2016

De tentoonstelling rond rituelen opent na de eucharistieviering van 9 uur 30.

In de loop van de dag is er om 13u en om 14u een orgelconcert door de Nederlandse organist Roy Jaspers op het geklasseerde orgel van de kerk.

Omdat de Sint-Remigiuskerk van Vucht in 2016 175 jaar bestaat, heeft Vochte  de tentoonstelling in de kerk opgebouwd rond katholieke rituelen, meer bepaald de rituelen die we in Vucht in onze jeugd hebben leren kennen. In overleg met de Kerkfabriek en de Parochieraad kunnen we heel wat voorwerpen tentoonstellen. Daarnaast presenteren we een grote hoeveelheid foto’s van Vuchtenaren die gedoopt werden, hun eerste of plechtige communie hebben gedaan, gehuwd zijn in de kerk of hun gouden bruiloft hebben gevierd, deel genomen hebben aan de processie, en/of de stille tocht. Er zijn ook foto’s van begrafenissen die ons even stil doen staan bij de mensen die er niet meer zijn maar ook foto’s van lichtmis waarbij de kaars symbool staat voor het nieuwe licht. Tenslotte zijn er ook foto’s die 25 jaar geleden werden gemaakt bij het 150-jarig bestaan van de kerk.

Het volgend Vochte-nummer dat  ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt is volledig gewijd aan het thema rituelen en aan het 175-jarig bestaan van de kerk. U kan uw Vochte op de tentoonstelling reeds mee naar huis nemen.

In de kerk ligt ook een voorstel voor toekomstscenario van de kerk in het kader van het onderzoek dat in opdracht van de gemeente gevoerd wordt. Een kans om je mening daarover te geven.

U bent van harte uitgenodigd op onze tentoonstelling.

Vochte doet mee aan erfgoeddag 2016.

Vochte doet mee aan erfgoeddag 2016.

erfgoeddag 2016

Tentoonstelling: Rituelen

Heemkundige Kring Vochte organiseert op zondag 24 april 2016 in de Sint-Remigiuskerk van Vucht-Maasmechelen een tentoonstelling rond het thema “RITUELEN”. Hiermee neemt Vochte deel aan de Erfgoeddag die in Vlaanderen en Brussel wordt georganiseerd en waarbij jaarlijks aan de hand van een bepaald thema een deel van het onroerend en immaterieel erfgoed onder de aandacht wordt gebracht. Rituelen komen over de hele wereld in alle culturen voor en niet alleen in religieuze tradities. Het is uiteraard de bedoeling van Erfgoed Vlaanderen, en in Limburg mede-ondersteund door “Mijn Erfgoed”, dat iedere deelnemende vereniging of organisatie vooral de lokale gewoonten en gebruiken in de kijker zet. Omdat de parochiekerk van Vucht in 2016 haar 175-jarig bestaan viert, heeft onze heemkundige kring er voor gekozen zich in de tentoonstelling vooral te richten tot het in kaart en het in beeld brengen van rituelen die door de katholieke kerk in Vucht werden (en sommige nog worden) uitgevoerd.

Rituelen

De tentoonstelling zal zich vooral toespitsen op volgende rituelen: doopviering, eerste en plechtige communie, vormsel, kerkelijk huwelijk, begrafenis en processie. Bij de tentoonstelling kan gebruik worden gemaakt van heel wat aanwezige attributen: heiligenbeelden, kazuifels, processiepaaltjes, flambouwen, oude kerkstoelen, kruiswegstaties, doopvont, geklasseerd kerkorgel, communieprentjes, een uitgebreide collectie doodsbrieven en doodsprentjes, monstrans en Maria-beeld uit de processie. Daarnaast zijn er talloze foto’s van Vuchtenaren die de voorbije 100 jaar aan allerlei rituelen hebben deelgenomen.

Bijzondere Vochte

Bij gelegenheid van deze tentoonstelling zal het eerste nummer van 2016 van ons tijdschrift bijna volledig gewijd zijn aan de tentoonstelling en aan het 175-jarig bestaan van de parochiekerk.

Openingsuren:

De tentoonstelling is op zondag 24 april 2016 doorlopend vrij te bezoeken van 10u ‘s morgens tot 18u.

Tijdschrift Vochte: nummer 88 verschenen

December 2015

 

Vochte88 titelblad

01   Woord vooraf

02   Boerderij van Baggeties

12   Oorlogsschade in Eisden en Vucht 3

26   100 jaar geleden geboren

27   De familie Conings-Dops

40   Vucht in de krant deel 8

49   50 jaar geleden Leon Van den Heuvel overlijdt na

verkeersongeval

52   De Speurneuzen van Vochte

54   Eerwaarde Heer Ceysens, pastoor van Vucht

59   Correctie

60   Dorpsnieuws

63   Vuchtenaren en aanverwanten overleden in 2015

67   Steunende leden

69   Inhoud

Tijdschrift Vochte: nummer 87 verschenen

Augustus 2015

 

Vochte87 titelblad

01 Voorwoord

02 Toen Vucht Frans werd

22 Oud‐strijdersbond naar Nieuwpoort

25 130‐jaar K.o.f. St. Cecilia

28 In de marge van 10 januari 2015

30 75‐jarigen

31 Deel II Oorlogsschade

38 Damesvoetbal

40 Maasband herstelt de veertrap

44 60‐jarigen komen samen

45 Vucht in de krant ‐ deel 7

53 100 jaar geleden geboren

54 De Ring

57 Overleden Vuchtenaren

58 Heemkundige kringen op bezoek in Stein

61 Overlijden Paula Paredis, Fina Vranken en Gielke Deckers

64 Vochte gaat met zijn ?jd mee

65 Steunende leden

67 Koop het boek “Vucht in W.O. II

68 Inhoud