2010: Vochte viert zijn 50-jarig bestaan.

Het was in de loop van 1960 dat enkele jongeren van Vucht onder leiding van hoofdonderwijzer meester Frans Meijers de koppen bijeen staken om een heemkring te stichten onder de ietwat gewichtige naam “Heemkundige Kring Vochte” uit Vucht Het initiatief kwam van één van zijn vroegere leerlingen die heimwee naar het verleden gestalte wilde geven.

Er werd vergaderd met een twaalftal Vuchtenaren die de geschiedenis en het reilen en zeilen in het dorp onder de aandacht van de inwoners wilden brengen. Als naam werd Vochte gekozen, zijnde de naam van Vucht in een document van 1250.
De initiatieven bestonden aanvankelijk uit het opschrijven van getuigenissen van oudere mensen, het uitpluizen van het gemeentelijk archief of het Rijksarchief van Hasselt en Luik. Moeizaam werden oude teksten ontcijferd en bewaard. De grootste steun hierbij kwam toentertijd van Xavier Penders een veelbelovende jonge Vuchtenaar die dergelijke materie in zijn lessenpakket aan de universiteit had. Helaas Xavier ontviel ons veel te vroeg. Na verloop van tijd werd gedacht aan een vorm van publicatie van onze ‘arbeid’.
Het resulteerde in een eerste uitgave in 1970 van ons tijdschrift ook “Vochte” genoemd.

In 2010 werd een speciaal jubileum nummer uitgebracht ter herdenking van het 50 jarig bestaan van de Heemkundige kring Vochte met een terugblik van 50 jaar reilen en zeilen van de gemeente Vucht in de krant.