Vochte doet mee aan erfgoeddag 2016.

Vochte doet mee aan erfgoeddag 2016.

erfgoeddag 2016

Tentoonstelling: Rituelen

Heemkundige Kring Vochte organiseert op zondag 24 april 2016 in de Sint-Remigiuskerk van Vucht-Maasmechelen een tentoonstelling rond het thema “RITUELEN”. Hiermee neemt Vochte deel aan de Erfgoeddag die in Vlaanderen en Brussel wordt georganiseerd en waarbij jaarlijks aan de hand van een bepaald thema een deel van het onroerend en immaterieel erfgoed onder de aandacht wordt gebracht. Rituelen komen over de hele wereld in alle culturen voor en niet alleen in religieuze tradities. Het is uiteraard de bedoeling van Erfgoed Vlaanderen, en in Limburg mede-ondersteund door “Mijn Erfgoed”, dat iedere deelnemende vereniging of organisatie vooral de lokale gewoonten en gebruiken in de kijker zet. Omdat de parochiekerk van Vucht in 2016 haar 175-jarig bestaan viert, heeft onze heemkundige kring er voor gekozen zich in de tentoonstelling vooral te richten tot het in kaart en het in beeld brengen van rituelen die door de katholieke kerk in Vucht werden (en sommige nog worden) uitgevoerd.

Rituelen

De tentoonstelling zal zich vooral toespitsen op volgende rituelen: doopviering, eerste en plechtige communie, vormsel, kerkelijk huwelijk, begrafenis en processie. Bij de tentoonstelling kan gebruik worden gemaakt van heel wat aanwezige attributen: heiligenbeelden, kazuifels, processiepaaltjes, flambouwen, oude kerkstoelen, kruiswegstaties, doopvont, geklasseerd kerkorgel, communieprentjes, een uitgebreide collectie doodsbrieven en doodsprentjes, monstrans en Maria-beeld uit de processie. Daarnaast zijn er talloze foto’s van Vuchtenaren die de voorbije 100 jaar aan allerlei rituelen hebben deelgenomen.

Bijzondere Vochte

Bij gelegenheid van deze tentoonstelling zal het eerste nummer van 2016 van ons tijdschrift bijna volledig gewijd zijn aan de tentoonstelling en aan het 175-jarig bestaan van de parochiekerk.

Openingsuren:

De tentoonstelling is op zondag 24 april 2016 doorlopend vrij te bezoeken van 10u ‘s morgens tot 18u.