HERDENKING 75 JAAR NA DE VLIEGER

Op zaterdag 10 januari 2015 is het exact 75 jaar geleden dat in Vucht een historische gebeurtenis plaatshad : de val van de vlieger.

Vlieger

Op die bewuste 10de januari 1940 stortte in Vucht een Duitse Messerschmitt neer. In vogelvlucht op nauwelijks een paar honderd meter van de parochiekerk. Het bleek niet zomaar een vijandelijk vliegtuig. Aan boord bevonden zich de geheime aanvalsplannen van Hitler. Toen de in Vucht gevonden plannen bij de regering in Brussel terecht kwamen was het groot alarm. Soldaten werden terug geroepen uit verlof, reservisten werden opgeroepen. Op 14 januari ging fase D van de mobilisatie in ! De crash van het vliegtuig in Vucht was wereldnieuws.

Vier maanden later staken de Duitsers effectief massaal de Maas over en begon voor ons de tweede wereldoorlog.

Met een herdenkingsboek en een tentoonstelling zet de heemkundige kring Vochte  deze duistere maar belangrijke periode in de schijnwerper. Dat gebeurt tijdens het weekend van 10 en 11 januari.

14:30u   Korte plechtigheid aan het monument van de vlieger in de H. Vrankenstraat te Vucht

15:00u   Boekpresentatie – Vucht in de tweede wereldoorlog – Parochiezaal – Dorpstraat te Vucht met toespraken van

Giel Vranken, Voorzitter Heemkundige kring Vochte

Ferre Weustenraad, auteur van het boek

Jos Lambrichts, Schepen van cultuur & erfgoed, jeugd en sport

Raf Terwingen, Burgemeester en volksvertegenwoordiger

Aansluitend officiële opening tweedaagse tentoonstelling over Vucht en de tweede wereldoorlog.

Deze tentoonstelling blijft open op zaterdag 10 januari tot 19 uur en op zondag 11 januari van 10 uur tot 18 uur.

Deze tentoonstelling is ook nog open van maandag 12 januari tot en met zondag 18 januari van 13 uur tot 17 uur.

De tentoonstelling dompelt ons op een verrassende en kunstzinnige wijze onder in de sfeer van 75 jaar geleden.

Voor info over het speciale herdenkingsboek ‘Vucht in de tweede wereldoorlog – Een Maaslands dorp in de maalstroom van de wereld’ : zie bij ‘Boek: Vucht in de tweede wereldoorlog’ bovenaan deze pagina.

[email protected]

tel. +32  (0)478 56 74 73

 

logo cera zw-w   Logo Mijn-Erfgoed   Logo Erfgoed  Logo Maasmechelen

De publicatie werd mede mogelijk gemaakt door de financiële en logistieke steun van Cera, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en het gemeentebestuur van Maasmechelen.

Herdenking gevallen vliegtuig in Vucht op 10 januari 2015.

Op 10 januari 1940 crashte in Vucht een Duits militair vliegtuig met de geheime aanvalsplannen van Hitler. Een incident dat wereldnieuws was!
Op zaterdag 10 januari 2015, dag op dag 75 jaar later, herdenkt Vochte deze historische gebeurtenis met een tentoonstelling en een uniek, prestigieus boek.

Publicatie over de Eerste Wereldoorlog.

Titelpagina van de publicatie
Titelpagina van de publicatie

In september 2014 werd een publicatie uitgebracht over de Eerste Wereldoorlog. Een gezamenlijk initiatief van de drie heemkundige kringen van Maasmechelen.

De heemkundige kringen ’t Oude Grimbiaca, Stichting Erfgoed Eisden en Vochte stellen de gezamenlijke publicatie ‘MAASMECHELSE DORPEN TIJDENS WOI – Het dagelijks leven” voor. Een boek over Wereldoorlog I in Opgrimbie, Eisden en Vucht.

Tientallen verhalen, getuigenissen en feiten schetsen een beeld van het dagdagelijkse leven onder de Duitse bezetter.

Geïnteresseerden kunnen het boek nog steeds aankopen voor de prijs van 12 Euro, inclusief verzendingskosten.

Logo Erfgoed   Logo Mijn-Erfgoed   Logo Maasmechelen

De publicatie werd mede mogelijk gemaakt door de financiële en logistieke steun van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en het gemeentebestuur van Maasmechelen.

2010: Vochte viert zijn 50-jarig bestaan.

Het was in de loop van 1960 dat enkele jongeren van Vucht onder leiding van hoofdonderwijzer meester Frans Meijers de koppen bijeen staken om een heemkring te stichten onder de ietwat gewichtige naam “Heemkundige Kring Vochte” uit Vucht Het initiatief kwam van één van zijn vroegere leerlingen die heimwee naar het verleden gestalte wilde geven.

Er werd vergaderd met een twaalftal Vuchtenaren die de geschiedenis en het reilen en zeilen in het dorp onder de aandacht van de inwoners wilden brengen. Als naam werd Vochte gekozen, zijnde de naam van Vucht in een document van 1250.
De initiatieven bestonden aanvankelijk uit het opschrijven van getuigenissen van oudere mensen, het uitpluizen van het gemeentelijk archief of het Rijksarchief van Hasselt en Luik. Moeizaam werden oude teksten ontcijferd en bewaard. De grootste steun hierbij kwam toentertijd van Xavier Penders een veelbelovende jonge Vuchtenaar die dergelijke materie in zijn lessenpakket aan de universiteit had. Helaas Xavier ontviel ons veel te vroeg. Na verloop van tijd werd gedacht aan een vorm van publicatie van onze ‘arbeid’.
Het resulteerde in een eerste uitgave in 1970 van ons tijdschrift ook “Vochte” genoemd.

In 2010 werd een speciaal jubileum nummer uitgebracht ter herdenking van het 50 jarig bestaan van de Heemkundige kring Vochte met een terugblik van 50 jaar reilen en zeilen van de gemeente Vucht in de krant.