De paardenlijkwagen van Vucht wordt tentoongesteld in de kerk ter gelegenheid van de erfgoeddag.

De prachtig geconserveerde aloude paardenlijkwagen staat eindelijk in de kerk van Vucht, al was het millimeterwerk om hem door de deur te krijgen. Nu vrijdag om 18 uur volgt er in de kerk een officieel moment om dat te gedenken ter gelegenheid van de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente, de kerkfabriek van Vucht en de heemkundige kring Vochte om de lijkwagen permanent ten toon te stellen.

Op zondag 28 april is de lijkwagen van 13:00 tot 18:00 uur te bezichtigen ter gelegenheid van de erfgoeddag. Bij die gelegenheid wordt een woordje uitleg gegeven over de conservatie van deze paardenlijkwagen en over de drie andere lijkwagens van de gemeente Maasmechelen.

Tijdschrift Vochte nummer 98 verschenen.

April 2019.

1.    Woord vooraf.
2.    Hoe zou het zijn met …?
7.    De kruisweg van Vucht: 5de Statie.
21.  VUCHT in de krant (14)
33. 11 November.
40. Herfstfeest 25 jaar Ziekenzorg Vucht.
42. Presentatie gerestaureerde lijkwagen.
44. 20 jaar Ontmoetingsavond November 2018.
47. Reünie van 70-jarigen (°1948).
48. Kerstconcert K.O.F. St-Cecilia Vucht.
53. Trefdag met Stein.
54. Vochte lokaal in het nieuw.
55. Vuchtenaren of aanverwanten overleden in 2018.
57. Aanvullingen en errata op Vochte 97.
58. Ereleden en Steunende Leden.
60. Inhoud Vochte 98.