Tijdschrift Vochte nummer 100 verschenen.

Vochte 100

1     Woord vooraf
2     100e nummer van het tijdschrift Vochte
10   Afscheid van Jan Quix
15   Een oud-Vuchtenaar over ons dorp en Vochte
23  Hoe zou het zijn met…? Jeanne van de Reinkmeister
28  Vuchts meisje trouwde met Engelse soldaat
30  Mooi gebaar van wielertoeristen “De Kollega’s”
31  KVLV – Vucht
34  100 jaar geleden: Schoolsoep 1918
42  Parochiefeest en afscheid van pastoor Jan Braeken
47  Gouden Huwelijksjubileum
55  Diamanten huwelijksjubileum
56  Allerheiligen
58  11 November-herdenking beide Wereldoorlogen
59  Vuchtenaren of aanverwanten overleden in 2019
62  Ereleden en Steunende Leden
64  Inhoud Vochte 100

 

U heeft, beste lezer, het 100ste nummer van ons tijdschrift “Vochte” vast. Dit is voor alle medewerkers van onze heemkundige vereniging een bijzonder moment. Wij organiseren ieder jaar een aantal activiteiten maar toch blijft drie maal per jaar een tijdschrift uitgeven één van onze hoofddoelstellingen. Ik hoef u niet te zeggen dat daar telkens weer heel wat werk in steekt: voorbereidende vergaderingen, opzoekwerk, in archieven duiken, mensen contacteren die ons materiaal of informatie kunnen bezorgen, teksten schrijven en het tijdschrift klaar maken voor verzending. Heel wat nummers worden persoonlijk in de brievenbus gestoken. We zijn telkens weer blij als we een nieuw nummer in handen krijgen; het is ons weer gelukt. En blijkbaar beleeft u er als lezer ook genoegen aan; dat mogen we afleiden uit de reacties die we krijgen en het feit dat velen onder u al heel lang abonnee zijn. Zolang we op u kunnen rekenen, blijven wij doorgaan.
Dit 100ste nummer biedt ons ook de gelegenheid om hulde te brengen aan de stichters van Vochte, maar toch vooral aan onze erevoorzitter Pierre (voor de Vuchtenaren) of Piet Broekhoven die altijd een drijvende kracht is geweest achter Vochte. Maar ook Pierre Cardinaels, secretaris-penningmeester, heeft steeds een onvervangbare rol gespeeld, en doet dat nu nog steeds, bij de totstandkoming van het tijdschrift. Op administratief, financieel en praktisch vlak is zijn bijdrage van onschatbare waarde. Volgend jaar bestaat de heemkundige kring 60 jaar en dat zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het tijdschrift was er echter niet vanaf het begin; pas in 1970 verscheen het eerste nummer, enkele bladzijden op een eenvoudige manier gemaakt want men had niet zoveel middelen. Toch is gedurende al die jaren, door het tijdschrift, de geschiedenis van Vucht verteld en ook voor het nageslacht bewaard. In dit nummer maakt Tony Schalenborgh in vogelvlucht een overzicht hoe ons tijdschrift doorheen al die jaren geëvolueerd is. Er is natuurlijk veel veranderd maar ooit zijn er, zoveel jaren geleden, enkele mensen geweest die het initiatief hebben genomen en hebben volgehouden. Dank aan hen, maar vooral ook dank