Programma erfgoeddag 2016

De tentoonstelling rond rituelen opent na de eucharistieviering van 9 uur 30.

In de loop van de dag is er om 13u en om 14u een orgelconcert door de Nederlandse organist Roy Jaspers op het geklasseerde orgel van de kerk.

Omdat de Sint-Remigiuskerk van Vucht in 2016 175 jaar bestaat, heeft Vochte  de tentoonstelling in de kerk opgebouwd rond katholieke rituelen, meer bepaald de rituelen die we in Vucht in onze jeugd hebben leren kennen. In overleg met de Kerkfabriek en de Parochieraad kunnen we heel wat voorwerpen tentoonstellen. Daarnaast presenteren we een grote hoeveelheid foto’s van Vuchtenaren die gedoopt werden, hun eerste of plechtige communie hebben gedaan, gehuwd zijn in de kerk of hun gouden bruiloft hebben gevierd, deel genomen hebben aan de processie, en/of de stille tocht. Er zijn ook foto’s van begrafenissen die ons even stil doen staan bij de mensen die er niet meer zijn maar ook foto’s van lichtmis waarbij de kaars symbool staat voor het nieuwe licht. Tenslotte zijn er ook foto’s die 25 jaar geleden werden gemaakt bij het 150-jarig bestaan van de kerk.

Het volgend Vochte-nummer dat  ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt is volledig gewijd aan het thema rituelen en aan het 175-jarig bestaan van de kerk. U kan uw Vochte op de tentoonstelling reeds mee naar huis nemen.

In de kerk ligt ook een voorstel voor toekomstscenario van de kerk in het kader van het onderzoek dat in opdracht van de gemeente gevoerd wordt. Een kans om je mening daarover te geven.

U bent van harte uitgenodigd op onze tentoonstelling.