Tijdschrift Vochte nr. 102 verschenen.

1        Woord vooraf.

2       Een tweede lijkwagen in de kerk van Vucht.

8       4 geslachten in de familie Weustenraad.

9       Mijnwerkers uit Vucht (2): Giel Conings

12     De kruisweg van Vucht: 8ste Statie.

18     Vucht in de krant 17

25     100 jaar geleden: Schoolsoep 1918

39     Bert en Driek en Leo aan de kapel.

51     Huwelijkscontract Laurens Keulers en Mechtildis Lemmens.

54     Ereleden en Steunende Leden.

56     Inhoud Vochte 102.

Tweede paardenlijkwagen in Vucht

Enkele jaren geleden besliste het college van burgemeester en schepenen van de gemeente om de drie paardenlijkwagens die in Maasmechelen stonden te verkommeren, uit de vergetelheid te halen en ze een tweede leven te geven en permanent ten toon te stellen als materieel erfgoed. Twee lijkwagens, die van Vucht en van Leut, waren nog in vrij goede staat; de wagen van Mechelen vereist een grondiger restauratie. Het schepencollege besliste, gespreid over meerdere jaren, geld vrij te maken om de lijkwagens te laten herstellen in hun vroegere glorie. Als eerste werd de lijkwagen van Vucht in 2018 onder handen genomen door vader en zoon Jonckers uit Bree met een schitterend resultaat. Sedert april 2019 staat de wagen te pronken in de kerk van Vucht, waar hij een definitieve bestemming heeft gekregen. Begin dit jaar was de vroegere lijkwagen van Leut aan de beurt voor een grondige opknapbeurt. De wagen die in 1953 door de gemeente Leut werd aangekocht, stond jarenlang in een garage bij het kerkhof in Meeswijk. In januari van dit jaar werd de lijkwagen opgehaald. De vraag aan André Jonckers en zijn zoon Brecht was om hem klaar te maken tegen Erfgoeddag 26 april om hem dan tentoon te kunnen stellen in de kerk van Vucht. De afspraak was reeds eerder gemaakt om ook deze tweede lijkwagen een vaste standplaats te geven in de kerk van Vucht. De wagen was netjes op tijd gerestaureerd maar toen gooide de coronacrisis flink roet in het eten. De tentoonstelling kon niet doorgaan, de kerk ging dicht en er bleef niets anders te doen dan de wagen voorlopig in Bree te laten staan. Zaterdag 20 juni kwam de lijkwagen van Leut dan toch naar Vucht, waar hij tijdelijk in de garage bij het kerkhof wordt gezet. Vermits er momenteel in de kerk omwille van corona de nodige afstand moet zijn tussen de kerkgangers, kunnen er geen stoelen worden weg genomen om plaats te bieden aan de lijkwagen. Zodra de coronamaatregelen worden versoepeld en het leven weer een beetje normaal wordt zal de lijkwagen, in overleg tussen het schepencollege, de kerkfabriek en Vochte, een permanente plaats krijgen in de kerk van Vucht.

Tijdschrift Vochte nr. 101 verschenen.

1        Woord vooraf.

2        Mijnwerkers uit Vucht (1): Theo Ramaekers.

5        De kruisweg van Vucht: 7de Statie.

22     De regenboog, een gedicht van Liliane Jeunen

23     Een foto met een verhaal.

27     100 jaar geleden: Schoolsoep 1918

37     De Maas, een gedicht van Jan Mertens.

38     Het molenhuis, een huis met een geschiedenis.

46     Kruispunt Heirstraat met Sleutelstraat heringericht.

47     Vucht in de krant 16

57     Tweede paardenlijkwagen in Vucht

58     Ereleden en Steunende Leden.

60        Inhoud Vochte 101

Spaanse griep in Vucht in 1918

De Spaanse griep epidemie in 1918.

Dit overzicht is een aangepaste versie van een artikel dat verschenen is in 2014 in de gezamenlijke uitgave van de heemkundige kringen van Maasmechelen naar aanleiding van de herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

 

De griep is een jaarlijks terugkerende ziekte waarbij de meeste mensen die ze krijgen zich enkele dagen ellendig voelen. Een preventief spuitje helpt om de griep te voorkomen. Gevaarlijk is de ziekte meestal niet, behalve voor bepaalde risico groepen.

De Spaanse griep was een beruchte grieppandemie uit de jaren 1918-1919. Deze wereldwijde  epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de  Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtrof.

Vucht

In Vucht viel het volgens de cijfers nogal mee.  Het enige, maar dan ook tragische geval dat bekend is, is dat van de twee vrienden Hypoliet Stessen en Laurens Dedroog. Hypoliet in de wandeling Jef genoemd was de enige zoon van Eugenieke Westhovens. Hij verloor zijn vader toen hij 7 jaar oud was. Hij kon vrij goed leren. Onder impuls van meester Claessens en ook meester Penders ging hij op eigen studie voor onderwijzer studeren. In 1917 haalde hij voor de Centrale Jury in Brussel het diploma van onderwijzer. Kort nadien kreeg hij “een plaats” in Neerharen. Hij logeerde bij de hoofdonderwijzer en kwam ieder zaterdagnamiddag naar Vucht en vertrok weer op zondagnamiddag.

Laurens Dedroog was de zoon van Mina Dedroog Hij was de broer van Frans en Lies van Lens Dedroog. Van beroep was hij kleermaker. In het huis waar later zijn broer en zus Jean en Mariette Dedroog woonden, zat hij ganse dagen in kleermakerszit op de “sniederstafel” (kleermakerstafel) bezig met broeken, jassen en “kammezeulkes” (borstrok, gilet) te maken voor de Vuchtenaren. Omdat Jef ernaast woonde waren ze beiden zeer hechte vrienden geworden. Zoals blijkt uit de bidprentjes, lieten ze zich niet onbetuigd op religieus gebied. Ze waren lid van de Genootschappen van de Rozenkrans, de Wekelijkse Kruisweg en het Apostolaat van het Gebed. Zeer brave jongens dus.

En dan sloeg het noodlot toe. De oorlog liep op zijn einde. In het begin van november 1918 werden beiden haast tegelijkertijd ziek: de Spaanse Griep. Was het Jef die ze had meegebracht uit Neerharen of was er een andere oorzaak: niemand weet het! De vreselijke ziekte verzwakte beiden erg op korte tijd. Er was geen kruid tegen gewassen. Op 10 november om 9 uur stierf Hypoliet of Jef Stessen. De slechte tijding werd onmiddellijk overgebracht naar zijn goede vriend Laurens. Ook hij was aan zijn einde. Met een grote gelatenheid zei hij letterlijk de volgende woorden: “Och es het zoe es dan, moot iech auch maar goon”. Om 11 uur – precies één dag voor het einde van de oorlog – sloot ook Laurens voor eeuwig de ogen.

 

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de jaarlijkse overlijdens van de deelgemeenten van Maasmechelen en enkele andere gemeenten in de omgeving.

Lees hier het volledige artikel:De Spaanse griep

 

Gemeente 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Boorsem 6 9 6 8 12 14 17 25
Kotem 10 11 11 14 10 15 inb Inb
Eisden 19 10 21 10 19 25 23 17
Leut 16 15 12 12 19 16 20 13
Meeswijk 9 8 10 18 9 19 7 10
Mechelen-a.d.-Maas 29 43 35 24 31 54 34 41
Opgrimbie 12 17 8 14 6 27 12 12
Uikhoven 20 22 20 17 24 20 18 16
Vucht 7 2 11 8 11 13 10 13
Lanklaar 7 5 8 9 7 12 7 15
Neerharen 12 11 10 7 8 19 18 5
Stokkem 36 20 36 12 28 55 39 29
Rekem 21 47 30 56 76 95 53 37
Zutendaal 11 13 20 10 14 24

 

Tijdschrift Vochte nummer 100 verschenen.

Vochte 100

1     Woord vooraf
2     100e nummer van het tijdschrift Vochte
10   Afscheid van Jan Quix
15   Een oud-Vuchtenaar over ons dorp en Vochte
23  Hoe zou het zijn met…? Jeanne van de Reinkmeister
28  Vuchts meisje trouwde met Engelse soldaat
30  Mooi gebaar van wielertoeristen “De Kollega’s”
31  KVLV – Vucht
34  100 jaar geleden: Schoolsoep 1918
42  Parochiefeest en afscheid van pastoor Jan Braeken
47  Gouden Huwelijksjubileum
55  Diamanten huwelijksjubileum
56  Allerheiligen
58  11 November-herdenking beide Wereldoorlogen
59  Vuchtenaren of aanverwanten overleden in 2019
62  Ereleden en Steunende Leden
64  Inhoud Vochte 100

 

U heeft, beste lezer, het 100ste nummer van ons tijdschrift “Vochte” vast. Dit is voor alle medewerkers van onze heemkundige vereniging een bijzonder moment. Wij organiseren ieder jaar een aantal activiteiten maar toch blijft drie maal per jaar een tijdschrift uitgeven één van onze hoofddoelstellingen. Ik hoef u niet te zeggen dat daar telkens weer heel wat werk in steekt: voorbereidende vergaderingen, opzoekwerk, in archieven duiken, mensen contacteren die ons materiaal of informatie kunnen bezorgen, teksten schrijven en het tijdschrift klaar maken voor verzending. Heel wat nummers worden persoonlijk in de brievenbus gestoken. We zijn telkens weer blij als we een nieuw nummer in handen krijgen; het is ons weer gelukt. En blijkbaar beleeft u er als lezer ook genoegen aan; dat mogen we afleiden uit de reacties die we krijgen en het feit dat velen onder u al heel lang abonnee zijn. Zolang we op u kunnen rekenen, blijven wij doorgaan.
Dit 100ste nummer biedt ons ook de gelegenheid om hulde te brengen aan de stichters van Vochte, maar toch vooral aan onze erevoorzitter Pierre (voor de Vuchtenaren) of Piet Broekhoven die altijd een drijvende kracht is geweest achter Vochte. Maar ook Pierre Cardinaels, secretaris-penningmeester, heeft steeds een onvervangbare rol gespeeld, en doet dat nu nog steeds, bij de totstandkoming van het tijdschrift. Op administratief, financieel en praktisch vlak is zijn bijdrage van onschatbare waarde. Volgend jaar bestaat de heemkundige kring 60 jaar en dat zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het tijdschrift was er echter niet vanaf het begin; pas in 1970 verscheen het eerste nummer, enkele bladzijden op een eenvoudige manier gemaakt want men had niet zoveel middelen. Toch is gedurende al die jaren, door het tijdschrift, de geschiedenis van Vucht verteld en ook voor het nageslacht bewaard. In dit nummer maakt Tony Schalenborgh in vogelvlucht een overzicht hoe ons tijdschrift doorheen al die jaren geëvolueerd is. Er is natuurlijk veel veranderd maar ooit zijn er, zoveel jaren geleden, enkele mensen geweest die het initiatief hebben genomen en hebben volgehouden. Dank aan hen, maar vooral ook dank

Tijdschrift Vochte nummer 99 verschenen.

Vochte 99

1     Woord vooraf
2    Hoe zou het zijn met…? Tilke Westhovens
8    De kruisweg van Vucht: 6de Statie
22  Opbrengst van gronden in Vucht, verbonden aan het Sint-Nicolaasaltaar van de kerk in Lanaken
28  Vucht in de krant 15
37  Bezoek aan het fort van Loncin
43  De paardenlijkwagen in de kerk
47  Open kerk in Vucht
48  Herdenking Hubert Thiemann
50  Ereleden en Steunende Leden
52  Inhoud Vochte 98

De paardenlijkwagen van Vucht wordt tentoongesteld in de kerk ter gelegenheid van de erfgoeddag.

De prachtig geconserveerde aloude paardenlijkwagen staat eindelijk in de kerk van Vucht, al was het millimeterwerk om hem door de deur te krijgen. Nu vrijdag om 18 uur volgt er in de kerk een officieel moment om dat te gedenken ter gelegenheid van de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente, de kerkfabriek van Vucht en de heemkundige kring Vochte om de lijkwagen permanent ten toon te stellen.

Op zondag 28 april is de lijkwagen van 13:00 tot 18:00 uur te bezichtigen ter gelegenheid van de erfgoeddag. Bij die gelegenheid wordt een woordje uitleg gegeven over de conservatie van deze paardenlijkwagen en over de drie andere lijkwagens van de gemeente Maasmechelen.

Tijdschrift Vochte nummer 98 verschenen.

April 2019.

1.    Woord vooraf.
2.    Hoe zou het zijn met …?
7.    De kruisweg van Vucht: 5de Statie.
21.  VUCHT in de krant (14)
33. 11 November.
40. Herfstfeest 25 jaar Ziekenzorg Vucht.
42. Presentatie gerestaureerde lijkwagen.
44. 20 jaar Ontmoetingsavond November 2018.
47. Reünie van 70-jarigen (°1948).
48. Kerstconcert K.O.F. St-Cecilia Vucht.
53. Trefdag met Stein.
54. Vochte lokaal in het nieuw.
55. Vuchtenaren of aanverwanten overleden in 2018.
57. Aanvullingen en errata op Vochte 97.
58. Ereleden en Steunende Leden.
60. Inhoud Vochte 98.

Tijdschrift Vochte nummer 97 verschenen.

December 2018 –

Herdenkingsnummer oud strijders WOI.

1.    Woord Vooraf.
2.    Oud-strijders van Vucht.
2.    Inleiding.
3.    De oorlog in een notendop.
5.    ALBRECHTS Henri Hubert.
10.  BERBEN Hendrik Godfried.
15.  BERBEN Lambert Jakob Joseph.
18.  BERBEN Jan Hendrik.
20.  BERBEN Wilhelmus.
23.  BONTEN Willem.
24.  CLAESSENS Pieter Albert.
29.  CLAESSENS Pieter Joannes Mathijs.
32.  CONINGS Jan Theodoor.
35.  CONINGS Johannes Lambertus.
39.  EERENS Leonard Hubert.
43.  GILISSEN Jean Mathieu Theodore.
44.  GORISSEN Martin.
50.  HAMERS Arnold Hubert.
54.  KERKHOFS Pierre Emile Jean Marie.
56.  LAMBRICHTS Hendrik Joseph.
60.  LEMMENS Willem Hendrikus.
64.  LEMMENS Hendrik Joseph.
67.  LINKENS Hendrik Louis.
71.  LINKENS Pieter Jacobus.
75.  MAURISSEN Jacques Adriën.
78.  MERLO Hubertus Mathijs.
80.  NOUBOERS Petrus Joannes.
84.  PENDERS Edouard.
85.  PENDERS Ernest Louis Jean Lambert.
85.  REYNDERS Arnoldus Alphonse.
90.  THEYS Joseph François.
93.  VEEKMANS Josephus.
94.  VRANKEN Joannes Josephus.
99.  WEUSTENRAED Joannes Martinus.
101. Tijdelijke Vuchtenaren.
105. Militair jargon.
105. Medailles.
107. Moeilijke woorden.
109. Militaire graden.
109. Bronnen.
110. ERELEDEN EN STEUNENDE LEDEN.
112. Inhoudsopgave.

Lijkwagen van Vucht ziet er weer uit als nieuw.

Op woensdag 24 oktober werd de lijkwagen van de vroegere gemeente Vucht terug naar Vucht gebracht door André Jonckers en zijn zoon van het rijtuigenmuseum van Bree. Zij hebben de wagen vakkundig gepoetst en geconserveerd zodat hij weer in al zijn glorie te bewonderen is.

Deze conservatie werd mogelijk gemaakt door het gemeentebestuur van Maasmechelen en de Mijnerfgoedcel.

De heemkundige kring Vochte wil in de toekomst de lijkwagen geregeld voor het publiek tentoonstellen.

 

Op donderdag 1 November 2018 is de lijkwagen te bewonderen op het kerkhof van Vucht van 10 uur tot 17 uur.

 

Het kerkhof ligt langs de Gratumstraat te Maasmechelen.