Tijdschrift Vochte nummer 96 verschenen.

Augustus 2018

 

1.          Woord vooraf

2.          GDPR

3.          MARTIN en JOSÉ houden van een flinke wandeling

8.         Erfgoeddag 2018: een bijzondere tentoonstelling

13.        Vuchtenaren en aanverwanten overleden in 2017

14.        100 jaar geleden geboren

15.        Portret van JAN MERTENS

19.        De 80-jarige oorlog in Vucht

24.       De familie PENDERS in Vucht

50.       Vucht in de krant (13)

58.       Ereleden en steunende leden

60.       Inhoud Vochte 96

Tijdschrift Vochte nummer 95 verschenen.

April 2018

 

  1. Woord vooraf.
  1. Over Ernest Penders en zijn dagboek.
  1. Dagboek van een soldaat.
  1. Brieven van een soldaat.
  1. De militaire carriere van Ernest in een Notendop.
  1. Terugblik,
  1. Ereleden en steunende leden.
  1. Inhoud Vochte 95.

Tijdschrift Vochte nummer 94 verschenen.

December 2017

 

1 Woord vooraf.

2 Verhalen uit de duivensport in Vucht.

13 De gemeenterekeningen van Vucht tijdens de Grote Oorlog – deel 2.

25 De kruisweg van Vucht: 4e Statie.

30 Weense pleegkinderen in Vucht.

34 Vucht in de krant 12.

42 CWXRM.

43 Een bekende dorpsgenote ging van ons heen: Merjet van Frens.

48 Lezersbrief.

50 Oorlogsplanten.

52 Vuchtenaren en aanverwanten overleden in 2017.

54 Ereleden en steunende leden.

56 Inhoud Vochte 94.

Tijdschrift Vochte nummer 93 verschenen.

Augustus 2017.

1 Woord vooraf.

2 De familie Berben.

9 Over het dagboek.

10 Dagboek van Willem Berben.

57 De militaire carrière van Willem Berben.

62 Ereleden en steunende leden.

64 Inhoud.

 

Tijdens de grote oorlog hield Majoor Willem Berben een dagboek bij.

Willem valt met de deur in huis in zijn dagboek. De mobilisatie wordt afgekondigd en het is een en al chaos. Niets lijkt in orde. Dan beschrijft Willem zijn eerste dagen in de verdedigingsgordel rond Antwerpen. Hij is daarbij bijzonder kritisch, sarcastisch zelfs, over de goede gang van zaken.
Na de val van Antwerpen volgt op 7 oktober een wanordelijke terugtocht richting kust en vandaar richting Calais in Frans Vlaanderen.
In zijn dagboek geeft hij maar een beperkte beschrijving van zijn activiteiten of van gebeurtenissen, het is meer een kritische blik op al wat misgaat.
Tegen het einde van het jaar 1914 is de opmars van de Duitsers tot staan gebracht. Het Belgisch leger houdt stand aan de IJzer. De vestingtroepen waartoe Willem Berben behoort, worden omgevormd tot een veldleger. Daarover schrijft hij nauwelijks iets in zijn dagboek. In zijn militair dossier wordt daar wat meer over verteld. Uit dat dossier blijkt ook dat zijn carrière al geruime tijd vóór de oorlog in het slop geraakt was. Zoals uit zijn kritische commentaar blijkt, was de oorlog nochtans een periode om carrière te maken. Maar hij walgt van politieke benoemingen en lobbyen om promotie te maken. Hij is een man van werken en inzet, niet van werken met de ellebogen. Hij haat papierwerk en bureaucratie. Dat zoiets nodig is om een complex systeem als het leger draaiende te houden, lijkt hij blijkbaar niet goed te begrijpen.
Af en toe verandert hij van job binnen het leger. Iedere keer werkt hij keihard om zijn taak te volbrengen. Geregeld botst hij daarbij op de bureaucratie van het systeem.
Doorheen zijn dagboek blijkt de bezorgdheid voor zijn naaste familie. Het sneuvelen van zijn zoon Albert sluit als het ware zijn dagboek af.

Tijdschrift Vochte nummer 92 verschenen.

April 2017

 

1 Voorwoord.

2 Buchenwald… waar mensen nummers werden.

9 De gemeenterekeningen van Vucht tijdens de Grote Oorlog.

17 De kruisweg van Vucht: 3e Statie.

22 Henri Conings, slachtoffer uit de Grote Oorlog.

30 De paardenlijkwagen van Vucht .

41 Vucht in de krant (11)

50 Dorpsnieuws

57 Vucht krijgt nieuwe inwoners !

58 Ereleden en steunende leden.

60 Inhoud.

 

Vochte doet mee aan erfgoeddag op 23 april 2017.

De gemeente Vucht beschikt over een historische paardenlijkwagen uit het jaar 1937 die nog in vrij goede staat is maar toch enige restauratie behoeft. Deze zal worden uitgevoerd door specialisten van het Karrenmuseum in Essen. Een van hun restaurateurs zal tijdens Erfgoeddag de uit te voeren restauratie toelichten. De lijkwagen zal die dag in de nabijheid van de kerk van Vucht opgesteld worden.

Tegelijk zal in de kerk een tentoonstelling met foto’s en andere attributen rond het funeraire gebeuren doorgaan en een kleine tentoonstelling in samenwerking met het dekenaat Maasmechelen rond het thema “Werk van barmhartigheid: Zorg voor de overledenen”.

Ook het nieuwe toekomstplan voor de Maasmechelse kerkgebouwen zal voorgesteld worden.

Tijdschrift Vochte nummer 91 verschenen.

December 2016.

 

1   Woord vooraf.

2   De kruisweg van Vucht : 2de statie.

14   Vucht in de krant.

23   Inventaris Arnold Lemmens.

36   Een vat vol verhalen : Theo Dexters.

44   175 Jaar kerk.

47   Huwelijksjubilarissen.

54   Geboren en getogen Vuchtse werd 100 !

56   Vuchtenaren en aanverwanten overleden in 2016.

58   Ereleden en steunende leden.

60   Inhoud

.

Tijdschrift Vochte: nummer 90 verschenen

September 2016.

1   Woord vooraf.voorpagina-vochte-90

2   De kruisweg van Vucht : 1ste statie

10   Uit oude oorlogskranten.

18   Het genereuze testament van Cornelia Claessens.

27   Vucht in de krant 9.

36   Schoolfoto 1933.

45   Wielertoeristenclub “De Collega’s”

61   Dorpsnieuws.

– de stoel in Vucht

– ballonvaart

– erfgoeddag

– nationale feestdag 21 juli

69   Steunende leden.

71   Vochte digitaal.

72   Inhoud.

Tijdschrift Vochte: nummer 89 verschenen

April 2016.

voorpagina-vochte-89

 

1       Woord vooraf.

2      Rituelen.

12    Enkele feiten uit de geschiedenis van de kerk.

17     “De Sintermeiskerk”.

46    Een geklasseerd orgel.

49    Herstellingen aan de oude kerk van vucht.

54    Weer een nieuwe kerk voor vucht?

59    Broederschappen in vucht.

62    Stichtingen en jaargetijden.

66    Ereleden.

68    Inhoud.

 

 

 

Programma erfgoeddag 2016

De tentoonstelling rond rituelen opent na de eucharistieviering van 9 uur 30.

In de loop van de dag is er om 13u en om 14u een orgelconcert door de Nederlandse organist Roy Jaspers op het geklasseerde orgel van de kerk.

Omdat de Sint-Remigiuskerk van Vucht in 2016 175 jaar bestaat, heeft Vochte  de tentoonstelling in de kerk opgebouwd rond katholieke rituelen, meer bepaald de rituelen die we in Vucht in onze jeugd hebben leren kennen. In overleg met de Kerkfabriek en de Parochieraad kunnen we heel wat voorwerpen tentoonstellen. Daarnaast presenteren we een grote hoeveelheid foto’s van Vuchtenaren die gedoopt werden, hun eerste of plechtige communie hebben gedaan, gehuwd zijn in de kerk of hun gouden bruiloft hebben gevierd, deel genomen hebben aan de processie, en/of de stille tocht. Er zijn ook foto’s van begrafenissen die ons even stil doen staan bij de mensen die er niet meer zijn maar ook foto’s van lichtmis waarbij de kaars symbool staat voor het nieuwe licht. Tenslotte zijn er ook foto’s die 25 jaar geleden werden gemaakt bij het 150-jarig bestaan van de kerk.

Het volgend Vochte-nummer dat  ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt is volledig gewijd aan het thema rituelen en aan het 175-jarig bestaan van de kerk. U kan uw Vochte op de tentoonstelling reeds mee naar huis nemen.

In de kerk ligt ook een voorstel voor toekomstscenario van de kerk in het kader van het onderzoek dat in opdracht van de gemeente gevoerd wordt. Een kans om je mening daarover te geven.

U bent van harte uitgenodigd op onze tentoonstelling.