Herdenking gevallen vliegtuig in Vucht op 10 januari 2015.

Op 10 januari 1940 crashte in Vucht een Duits militair vliegtuig met de geheime aanvalsplannen van Hitler. Een incident dat wereldnieuws was!
Op zaterdag 10 januari 2015, dag op dag 75 jaar later, herdenkt Vochte deze historische gebeurtenis met een tentoonstelling en een uniek, prestigieus boek.

Publicatie over de Eerste Wereldoorlog.

Titelpagina van de publicatie
Titelpagina van de publicatie

In september 2014 werd een publicatie uitgebracht over de Eerste Wereldoorlog. Een gezamenlijk initiatief van de drie heemkundige kringen van Maasmechelen.

De heemkundige kringen ’t Oude Grimbiaca, Stichting Erfgoed Eisden en Vochte stellen de gezamenlijke publicatie ‘MAASMECHELSE DORPEN TIJDENS WOI – Het dagelijks leven” voor. Een boek over Wereldoorlog I in Opgrimbie, Eisden en Vucht.

Tientallen verhalen, getuigenissen en feiten schetsen een beeld van het dagdagelijkse leven onder de Duitse bezetter.

Geïnteresseerden kunnen het boek nog steeds aankopen voor de prijs van 12 Euro, inclusief verzendingskosten.

Logo Erfgoed   Logo Mijn-Erfgoed   Logo Maasmechelen

De publicatie werd mede mogelijk gemaakt door de financiële en logistieke steun van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en het gemeentebestuur van Maasmechelen.

2010: Vochte viert zijn 50-jarig bestaan.

Het was in de loop van 1960 dat enkele jongeren van Vucht onder leiding van hoofdonderwijzer meester Frans Meijers de koppen bijeen staken om een heemkring te stichten onder de ietwat gewichtige naam “Heemkundige Kring Vochte” uit Vucht Het initiatief kwam van één van zijn vroegere leerlingen die heimwee naar het verleden gestalte wilde geven.

Er werd vergaderd met een twaalftal Vuchtenaren die de geschiedenis en het reilen en zeilen in het dorp onder de aandacht van de inwoners wilden brengen. Als naam werd Vochte gekozen, zijnde de naam van Vucht in een document van 1250.
De initiatieven bestonden aanvankelijk uit het opschrijven van getuigenissen van oudere mensen, het uitpluizen van het gemeentelijk archief of het Rijksarchief van Hasselt en Luik. Moeizaam werden oude teksten ontcijferd en bewaard. De grootste steun hierbij kwam toentertijd van Xavier Penders een veelbelovende jonge Vuchtenaar die dergelijke materie in zijn lessenpakket aan de universiteit had. Helaas Xavier ontviel ons veel te vroeg. Na verloop van tijd werd gedacht aan een vorm van publicatie van onze ‘arbeid’.
Het resulteerde in een eerste uitgave in 1970 van ons tijdschrift ook “Vochte” genoemd.

In 2010 werd een speciaal jubileum nummer uitgebracht ter herdenking van het 50 jarig bestaan van de Heemkundige kring Vochte met een terugblik van 50 jaar reilen en zeilen van de gemeente Vucht in de krant.