Vochte doet mee aan erfgoeddag 2016.

Vochte doet mee aan erfgoeddag 2016.

erfgoeddag 2016

Tentoonstelling: Rituelen

Heemkundige Kring Vochte organiseert op zondag 24 april 2016 in de Sint-Remigiuskerk van Vucht-Maasmechelen een tentoonstelling rond het thema “RITUELEN”. Hiermee neemt Vochte deel aan de Erfgoeddag die in Vlaanderen en Brussel wordt georganiseerd en waarbij jaarlijks aan de hand van een bepaald thema een deel van het onroerend en immaterieel erfgoed onder de aandacht wordt gebracht. Rituelen komen over de hele wereld in alle culturen voor en niet alleen in religieuze tradities. Het is uiteraard de bedoeling van Erfgoed Vlaanderen, en in Limburg mede-ondersteund door “Mijn Erfgoed”, dat iedere deelnemende vereniging of organisatie vooral de lokale gewoonten en gebruiken in de kijker zet. Omdat de parochiekerk van Vucht in 2016 haar 175-jarig bestaan viert, heeft onze heemkundige kring er voor gekozen zich in de tentoonstelling vooral te richten tot het in kaart en het in beeld brengen van rituelen die door de katholieke kerk in Vucht werden (en sommige nog worden) uitgevoerd.

Rituelen

De tentoonstelling zal zich vooral toespitsen op volgende rituelen: doopviering, eerste en plechtige communie, vormsel, kerkelijk huwelijk, begrafenis en processie. Bij de tentoonstelling kan gebruik worden gemaakt van heel wat aanwezige attributen: heiligenbeelden, kazuifels, processiepaaltjes, flambouwen, oude kerkstoelen, kruiswegstaties, doopvont, geklasseerd kerkorgel, communieprentjes, een uitgebreide collectie doodsbrieven en doodsprentjes, monstrans en Maria-beeld uit de processie. Daarnaast zijn er talloze foto’s van Vuchtenaren die de voorbije 100 jaar aan allerlei rituelen hebben deelgenomen.

Bijzondere Vochte

Bij gelegenheid van deze tentoonstelling zal het eerste nummer van 2016 van ons tijdschrift bijna volledig gewijd zijn aan de tentoonstelling en aan het 175-jarig bestaan van de parochiekerk.

Openingsuren:

De tentoonstelling is op zondag 24 april 2016 doorlopend vrij te bezoeken van 10u ‘s morgens tot 18u.

Tijdschrift Vochte: nummer 88 verschenen

December 2015

 

Vochte88 titelblad

01   Woord vooraf

02   Boerderij van Baggeties

12   Oorlogsschade in Eisden en Vucht 3

26   100 jaar geleden geboren

27   De familie Conings-Dops

40   Vucht in de krant deel 8

49   50 jaar geleden Leon Van den Heuvel overlijdt na

verkeersongeval

52   De Speurneuzen van Vochte

54   Eerwaarde Heer Ceysens, pastoor van Vucht

59   Correctie

60   Dorpsnieuws

63   Vuchtenaren en aanverwanten overleden in 2015

67   Steunende leden

69   Inhoud

Tijdschrift Vochte: nummer 87 verschenen

Augustus 2015

 

Vochte87 titelblad

01 Voorwoord

02 Toen Vucht Frans werd

22 Oud‐strijdersbond naar Nieuwpoort

25 130‐jaar K.o.f. St. Cecilia

28 In de marge van 10 januari 2015

30 75‐jarigen

31 Deel II Oorlogsschade

38 Damesvoetbal

40 Maasband herstelt de veertrap

44 60‐jarigen komen samen

45 Vucht in de krant ‐ deel 7

53 100 jaar geleden geboren

54 De Ring

57 Overleden Vuchtenaren

58 Heemkundige kringen op bezoek in Stein

61 Overlijden Paula Paredis, Fina Vranken en Gielke Deckers

64 Vochte gaat met zijn ?jd mee

65 Steunende leden

67 Koop het boek “Vucht in W.O. II

68 Inhoud

Tentoonstelling van 10 januari 2015 : een groot succes

tentoonstelling2

De tentoonstelling die door Vochte georganiseerd werd naar aanleiding van de publicatie van ons boek over de het vallen van de vlieger in 1940 en over het leven in Vucht tijdens de oorlog werd een groot succes. Veel groter dan we ooit hadden durven dromen.

zaal1

Na een week van opbouw van deze kunstzinnige tentoonstelling vonden we het resultaat zo mooi dat we besloten om ze te verlengen met een week.

zaal3    fanfare

 

Tijdens de eerste dag met de voorstelling van het boek werden we gewoonweg overrompeld. Het zaalgedeelte voorzien voor de boekpresentatie was veel te klein en in allerijl werden stoelen bijgezet. Maar ook dan moesten noch vele bezoekers rechtstaan.

boekenverkoop

Reeds op zondag waren alle boeken aan de man of vrouw gebracht en gezien de massale belangstelling moesten we beslissen tot een herdruk.

tentoonstelling1

Dat we er verstandig aan deden om de tentoonstelling met een week te verlengen blijkt wel uit de dagelijkse bezoekersaantallen. Ondanks de heel beperkte reclame daagden dagelijks tussen de vijftig en honderd bezoekers van heinde en verre op. Bezoekers kwamen van de uiterste grenzen van onze provincie (o.a. Hamont, Tessenderlo, Gingelom). We mochten ook talrijke bezoekers verwelkomen uit onze buurprovincie Nederlands Limburg. Halfweg de tentoonstelling telden we al meer dan duizend bezoekers. Voor een klein dorpje als Vucht kan dat al tellen.

 

Voor info over het speciale herdenkingsboek ‘Vucht in de tweede wereldoorlog – Een Maaslands dorp in de maalstroom van de wereld’  : zie bij ‘Boek: Vucht in de tweede wereldoorlog’ bovenaan deze pagina.

Of bij:

[email protected]

tel. +32  (0)478 56 74 73

 Bestellen kan door overschrijving van 20€ (of 25€ buiten Maasmechelen) op rekening BE28 335021347120 van Vochte, Brugstraat, 26, 3630 Maasmechelen. Met vermelding van: ‘boek WO2’ en uw adresgegevens.

Het boek is een uitgave van de heemkundige kring Vochte.

logo cera zw-w   Logo Mijn-Erfgoed   Logo Erfgoed  Logo Maasmechelen

De publicatie werd mede mogelijk gemaakt door de financiële en logistieke steun van Cera, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en het gemeentebestuur van Maasmechelen.

HERDENKING 75 JAAR NA DE VLIEGER

Op zaterdag 10 januari 2015 is het exact 75 jaar geleden dat in Vucht een historische gebeurtenis plaatshad : de val van de vlieger.

Vlieger

Op die bewuste 10de januari 1940 stortte in Vucht een Duitse Messerschmitt neer. In vogelvlucht op nauwelijks een paar honderd meter van de parochiekerk. Het bleek niet zomaar een vijandelijk vliegtuig. Aan boord bevonden zich de geheime aanvalsplannen van Hitler. Toen de in Vucht gevonden plannen bij de regering in Brussel terecht kwamen was het groot alarm. Soldaten werden terug geroepen uit verlof, reservisten werden opgeroepen. Op 14 januari ging fase D van de mobilisatie in ! De crash van het vliegtuig in Vucht was wereldnieuws.

Vier maanden later staken de Duitsers effectief massaal de Maas over en begon voor ons de tweede wereldoorlog.

Met een herdenkingsboek en een tentoonstelling zet de heemkundige kring Vochte  deze duistere maar belangrijke periode in de schijnwerper. Dat gebeurt tijdens het weekend van 10 en 11 januari.

14:30u   Korte plechtigheid aan het monument van de vlieger in de H. Vrankenstraat te Vucht

15:00u   Boekpresentatie – Vucht in de tweede wereldoorlog – Parochiezaal – Dorpstraat te Vucht met toespraken van

Giel Vranken, Voorzitter Heemkundige kring Vochte

Ferre Weustenraad, auteur van het boek

Jos Lambrichts, Schepen van cultuur & erfgoed, jeugd en sport

Raf Terwingen, Burgemeester en volksvertegenwoordiger

Aansluitend officiële opening tweedaagse tentoonstelling over Vucht en de tweede wereldoorlog.

Deze tentoonstelling blijft open op zaterdag 10 januari tot 19 uur en op zondag 11 januari van 10 uur tot 18 uur.

Deze tentoonstelling is ook nog open van maandag 12 januari tot en met zondag 18 januari van 13 uur tot 17 uur.

De tentoonstelling dompelt ons op een verrassende en kunstzinnige wijze onder in de sfeer van 75 jaar geleden.

Voor info over het speciale herdenkingsboek ‘Vucht in de tweede wereldoorlog – Een Maaslands dorp in de maalstroom van de wereld’ : zie bij ‘Boek: Vucht in de tweede wereldoorlog’ bovenaan deze pagina.

[email protected]

tel. +32  (0)478 56 74 73

 

logo cera zw-w   Logo Mijn-Erfgoed   Logo Erfgoed  Logo Maasmechelen

De publicatie werd mede mogelijk gemaakt door de financiële en logistieke steun van Cera, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en het gemeentebestuur van Maasmechelen.

Herdenking gevallen vliegtuig in Vucht op 10 januari 2015.

Op 10 januari 1940 crashte in Vucht een Duits militair vliegtuig met de geheime aanvalsplannen van Hitler. Een incident dat wereldnieuws was!
Op zaterdag 10 januari 2015, dag op dag 75 jaar later, herdenkt Vochte deze historische gebeurtenis met een tentoonstelling en een uniek, prestigieus boek.

Publicatie over de Eerste Wereldoorlog.

Titelpagina van de publicatie
Titelpagina van de publicatie

In september 2014 werd een publicatie uitgebracht over de Eerste Wereldoorlog. Een gezamenlijk initiatief van de drie heemkundige kringen van Maasmechelen.

De heemkundige kringen ’t Oude Grimbiaca, Stichting Erfgoed Eisden en Vochte stellen de gezamenlijke publicatie ‘MAASMECHELSE DORPEN TIJDENS WOI – Het dagelijks leven” voor. Een boek over Wereldoorlog I in Opgrimbie, Eisden en Vucht.

Tientallen verhalen, getuigenissen en feiten schetsen een beeld van het dagdagelijkse leven onder de Duitse bezetter.

Geïnteresseerden kunnen het boek nog steeds aankopen voor de prijs van 12 Euro, inclusief verzendingskosten.

Logo Erfgoed   Logo Mijn-Erfgoed   Logo Maasmechelen

De publicatie werd mede mogelijk gemaakt door de financiële en logistieke steun van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en het gemeentebestuur van Maasmechelen.

2010: Vochte viert zijn 50-jarig bestaan.

Het was in de loop van 1960 dat enkele jongeren van Vucht onder leiding van hoofdonderwijzer meester Frans Meijers de koppen bijeen staken om een heemkring te stichten onder de ietwat gewichtige naam “Heemkundige Kring Vochte” uit Vucht Het initiatief kwam van één van zijn vroegere leerlingen die heimwee naar het verleden gestalte wilde geven.

Er werd vergaderd met een twaalftal Vuchtenaren die de geschiedenis en het reilen en zeilen in het dorp onder de aandacht van de inwoners wilden brengen. Als naam werd Vochte gekozen, zijnde de naam van Vucht in een document van 1250.
De initiatieven bestonden aanvankelijk uit het opschrijven van getuigenissen van oudere mensen, het uitpluizen van het gemeentelijk archief of het Rijksarchief van Hasselt en Luik. Moeizaam werden oude teksten ontcijferd en bewaard. De grootste steun hierbij kwam toentertijd van Xavier Penders een veelbelovende jonge Vuchtenaar die dergelijke materie in zijn lessenpakket aan de universiteit had. Helaas Xavier ontviel ons veel te vroeg. Na verloop van tijd werd gedacht aan een vorm van publicatie van onze ‘arbeid’.
Het resulteerde in een eerste uitgave in 1970 van ons tijdschrift ook “Vochte” genoemd.

In 2010 werd een speciaal jubileum nummer uitgebracht ter herdenking van het 50 jarig bestaan van de Heemkundige kring Vochte met een terugblik van 50 jaar reilen en zeilen van de gemeente Vucht in de krant.